【หวย หุ้น 10 คู่ วัน นี้⏩【v52dd.com】⏪】เครดิต ฟรี กด รับ เอง joker v52dd.comดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติ ถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

作者:สารานุกรม 来源:ข่าว 浏览: 【 】 เวลาวางจำหน่าย:2023-01-27 15:08:29 评论数:
ประชาไท / บทความ ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ Submitted on Thu, 2013-04-25 16:26ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์สดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

[email protected]ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

ชื่อบทความเดิม:  ประมวลภาพตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

 ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

หากอนุมานว่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2547-2556) มีชาวต่างชาติมาซื้อที่อยู่อาศัยประมาณ 7 เท่าของมูลค่าที่มีการซื้อขายในปี พ.ศ.2555 (เพราะในช่วงแรกและบางปีเช่นช่วงวิกฤติการณ์ทางการเมือง อาจยังมีต่างชาติซื้อไม่มากนัก) ก็เท่ากับปัจจุบันมีที่อยู่อาศัยที่ครอบครองโดยต่างชาติประมาณ 469,217 ล้านบาท หากมีการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีละ 1% เช่นในสหรัฐอเมริกา ก็จะมีเงินมาบำรุงประเทศถึง 4,692.17 ล้านบาทต่อปี และหากประเทศไทยคิดค่าธรรมเนียมโอนแก่ชาวต่างชาติสูงถึง 5% ณ วันโอน (สิงคโปร์คิด 10% สำหรับชาวต่างชาติ) รัฐบาลก็จะได้เงินมาพัฒนาประเทศสูงถึง 23,460.85 ล้านบาท แต่ที่ผ่านมาประเทศไทยสูญเสียโอกาสไปเปล่า ๆดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

ในจำนวนมูลค่าที่อยู่อาศัยที่ขายได้ทั้งหมดในช่วงปี พ.ศ.2555 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ประเมินไว้ทั้งหมด 578,588 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหน่วยรวมถึง 206,562 ซึ่งนับว่าสูงที่สุดในประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ทั้งนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 20 อันดับนครจากทั้งหมดประมาณ 90 นครหลักทั่วประเทศตามมูลค่าของที่อยู่อาศัยที่ขายได้ในปี พ.ศ.2555 ดังนี้:ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            1.      กทม-ปริมณฑล                          52.0%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            2.      พัทยา                                         6.3%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            3.      ภูเก็ต                                          5.3%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            4.      ชะอำ-หัวหิน                                5.0%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            5.      เชียงใหม่                                     3.9%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            6.      หาดใหญ่                                     1.9%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            7.      ขอนแก่น                                    1.8%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            8.      เมืองระยอง                                 1.4%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            9.      ศรีราชา                                       1.3%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            10.    เมืองชลบุรี                                   1.2%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            11.    บางแสน                                     1.1%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            12.    นครราชสีมา                                1.1%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            13.    สุราษฎร์ธานี                                0.8%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            14.    สัตหีบ                                         0.7%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            15.    นครปฐม                                     0.6%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            16.    อุดรธานี                                      0.6%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            17.    อยุธยา                                        0.6%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            18.    เชียงราย                                     0.6%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            19.    บ่อวิน                                         0.6%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            20.    สมุย                                           0.4%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

           ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

จะเห็นได้ว่า กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีขนาดใหญ่สุด ถึง 52% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดทั่วประเทศ โดยมีพัทยา (6.3%) ภูเก็ต (5.3%) ชะอำ-หัวหิน (5.0%) และ เชียงใหม่ (3.9%) ตามมาเป็นอันดับที่ 2-5 ตามลำดับ  หากพิจารณาจากมูลค่าเฉพาะ 5 นครแรก จะพบว่ามีมูลค่ารวมกันสูงถึง 72.5% หรือสามในสี่ของทั้งหมด  หากพิจารณาถึง 10 นครแรก มูลค่าที่ขายในปี พ.ศ.2555 จะสูงถึง 80.1% ของทั้งหมดเลยทีเดียวดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

จะสังเกตได้ว่าเมืองหลัก ๆ ที่มีผู้ซื้อที่อยู่อาศัยมากนั้น โดยเฉพาะใน 5 อันดับแรก ส่วนมากเป็นเมืองท่องเที่ยว ในขณะที่เมืองหลักในจังหวัดภูมิภาค มีผู้ซื้อในปี พ.ศ.2555 อยู่ไม่มากนักเช่น หาดใหญ่ (1.9%) ขอนแก่น (1.8%) นครราชสีมา (1.1%) สุราษฎร์ธานี (0.8%) อุดรธานี (0.6%) และเชียงราย (0.6%) เท่านั้น  ในหลายพื้นที่หน่วยที่ขายได้ในปี พ.ศ.2555 มีมากกว่าหน่วยที่เปิดใหม่ในปีเดียวกันเสียอีก โดยเฉพาะในกรณีของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แสดงว่าตลาดอยู่ในช่วงเติบโตดีดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

สำหรับสินค้าที่ยังเหลือเข้ามาขายในปี พ.ศ.2556 นั้น ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ประมาณการไว้ว่ามีอีกถึง 833,311 ล้านบาท รวมทั้งหมด 247,912 หน่วย ซึ่งมากกว่าหน่วยที่ขายได้ในปี พ.ศ.2555 โดยสามารถแยกแยะนคร 10 อันดับแรกที่มีหน่วยขายที่ยังเหลือเข้ามาขายปี พ.ศ.2556 ตามมูลค่าที่อยู่อาศัยได้ดังนี้ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            1.      กทม-ปริมณฑล                          50.0%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            2.      พัทยา                                         8.4%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            3.      ภูเก็ต                                          7.3%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            4.      เชียงใหม่                                     5.1%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            5.      ขอนแก่น                                    3.9%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            6.      ชะอำ-หัวหิน                                3.6%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            7.      สมุย                                           1.2%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            8.      พระนครศรีอยุธยา                        1.0%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            9.      หาดใหญ่                                     0.9%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            10.    นครราชสีมา                                0.8%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

 ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

ในจำนวน 5 อันดับแรกนั้น มีมูลค่าของหน่วยขายเหลือจากปี พ.ศ.2555 เข้ามาขายในปี พ.ศ.2556 ถึง 74.7% หรือราวสามในสี่ของทั้งหมดทั่วประเทศ  ทั้งนี้อันดับที่สองยังเป็น พัทยา (8.4%) รองลงมาก็ยังเป็นภูเก็ต (7.3%) แต่อันดับสี่เปลี่ยนเป็น เชียงใหม่ (5.1%) และอันดับห้าคือขอนแก่น (3.9%) ทั้งนี้ชะอำ-หัวหิน ตกมาเป็นอันดับที่หกคือ 3.6% แสดงว่าที่ชะอำ-หัวหินขายได้ดีมาก เหลือมูลค่าของหน่วยขายน้อยมากดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

จะสังเกตได้ว่าพัทยามีสัดส่วนถึงประมาณหนึ่งในหกของกรุงเทพมหานคร 8.4% และแม้พัทยาจะมีสัดส่วนของมูลค่าของสินค้ามากเมื่อเทียบกับมูลค่าของสินค้าที่ขายได้แล้วในปี พ.ศ.2555 ก็ตาม แต่ปรากฏว่าพัทยาสามารถขายสินค้าได้เร็วมาก โดยคาดว่าสินค้าที่เหลือเข้ามาขายในปี พ.ศ.2555 นั้นจะขายหมดในเวลาเพียง 6 เดือน ในกรุงเทพมหานครที่มีหน่วยขายเหลืออยู่มากนั้นจะขายหมดได้ในเวลาประมาณ 12 เดือนดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นที่สนใจของส่วนรวมก็คือการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้ประมาณการไว้ว่า ในปี พ.ศ.2555 ที่ผ่านมามีต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ไปทั้งหมดรวมกันทั่วประเทศประมาณ 67,031 ล้านบาท ซึ่งเป็นเพียง 11.6% ของมูลค่าที่อยู่อาศัยที่ขายอยู่ทั้งหมด 578,588 ล้านบาทดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

 ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

สำหรับมูลค่าที่อยู่อาศัยที่ต่างชาติเข้าซื้อ 15 อันดับแรกซึ่งเป็นถือเป็นพื้นที่เป้าหมายของต่างชาติได้แก่ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            อันดับที่                                           นคร            มูลค่า (ล้านบาท)  % ทั่วประเทศดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            1.      กทม-ปริมณฑล                  18,052            26.9%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            2.      ภูเก็ต                                14,164            21.1%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            3.      พัทยา                               13,176            19.7%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            4.      ชะอำ-หัวหิน                        7,275            10.9%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            5.      เชียงใหม่                             2,241            3.3%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            6.      หาดใหญ่                             1,656            2.5%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            7.      สมุย                                   1,405            2.1%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            8.      เมืองระยอง                         1,219            1.8%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            9.      ศรีราชา                               1,141            1.7%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            10.    ขอนแก่น                            1,014            1.5%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            11.    บางแสน                                642            1.0%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            12.    นครราชสีมา                           500            0.7%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            13.    อุดรธานี                                 497            0.7%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            14.    เชียงราย                                494            0.7%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

            15.    สัตหีบ                                    411            0.6%ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

 ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

เฉพาะ 5 นครแรก มีต่างชาติซื้อขายถึง 81.9% หรือสี่ในห้าของการซื้อขายโดยชาวต่างชาติทั้งหมด โดยนครที่เด่น ๆ ได้แก่ ภูเก็ต (21.1%) พัทยา (19.7%) ชะอำ-หัวหิน (10.9%) เชียงใหม่   (3.3%) หาดใหญ่  (2.5%) สมุย (2.1%) เมืองระยอง (1.8%) ศรีราชา (1.7%) และ ขอนแก่น (1.5%)  จะเห็นได้ว่าในกรณีนี้ภูเก็ตแซงหน้าพัทยา เพราะเป็นพื้นที่เป้าหลายหลักของต่างชาติรองจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ในกรณีชะอำ-หัวหิน ซึ่งเป็นแหล่งตากอากาศ ก็มีต่างชาติซื้อมากเช่นกัน  รวมทั้งเชียงใหม่ หาดใหญ่ และสมุย เป็นต้นดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

หากประเทศไทยเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ อัตราประมาณ 1% ต่อปี เช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกา ก็เท่ากับได้เงินภาษีมาพัฒนาท้องถิ่นอีกปีละ 670.31 ล้านบาท แต่ในประเทศไทยไม่มีภาษีนี้ จึงเท่ากับให้สิทธิต่างชาติซื้อที่อยู่อาศัยโดยไมต้องเสียภาษีส่วนนี้เลย จึงถือเป็นความเสียเปรียบของประเทศต่อชาวต่างชาติดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

หากอนุมานว่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2547-2556) มีชาวต่างชาติมาซื้อที่อยู่อาศัยประมาณ 7 เท่าของมูลค่าที่มีการซื้อขายในปี พ.ศ.2555 (เพราะในช่วงแรกและบางปีเช่นช่วงวิกฤติการณ์ทางการเมือง อาจยังมีต่างชาติซื้อไม่มากนัก) ก็เท่ากับปัจจุบันมีที่อยู่อาศัยที่ครอบครองโดยต่างชาติประมาณ 469,217 ล้านบาท หากมีการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีละ 1% เช่นในสหรัฐอเมริกา ก็จะมีเงินมาบำรุงประเทศถึง 4,692.17 ล้านบาทต่อปี และหากประเทศไทยคิดค่าธรรมเนียมโอนแก่ชาวต่างชาติสูงถึง 5% ณ วันโอน (สิงคโปร์คิด 10% สำหรับชาวต่างชาติ) รัฐบาลก็จะได้เงินมาพัฒนาประเทศสูงถึง 23,460.85 ล้านบาท แต่ที่ผ่านมาประเทศไทยสูญเสียโอกาสไปเปล่า ๆดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

จะสังเกตได้ว่าเงินที่มีการซื้อขายโดยชาวต่างชาติมีไม่มากนัก และไม่ได้ถึงขนาดช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อย่างใด  อย่างไรก็ตามการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์โดยชาวต่างชาตินั้น ถือเป็นการกระจายการลงทุนของพวกเขา และในต่างประเทศก็สามารถทำได้ ในประเทศไทยก็สามารถทำได้ หากกำหนดให้มีการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายปี และเสียค่าธรรมเนียมโอนพิเศษเช่นที่ประเทศสิงคโปร์เก็บกับชาวต่างชาติ  แต่ปัญหาของไทยก็คือ ชนชั้นสูงผู้มีอำนาจคงไม่ยอมที่จะเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

ประเทศไทยควรให้มีการลงทะเบียนผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างชาติเพื่อความมั่นคงของประเทศและเพื่อการจัดเก็บภาษีในภายหลัง ซึ่งต่างชาติก็คงยินดีเสียภาษีเช่นที่พวกเขาปฏิบัติกันในประเทศของตน  กรณีการซื้อขายในนาม Nominee ก็ให้มีการเช่าให้เรียบร้อย โดยกำหนดระยะเวลาไว้ 50 ปี และเก็บภาษีให้ถูกต้อง เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ซื้อชาวต่างชาติด้วยดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

ขณะเดียวกัน ก็ควรมีค่าปรับที่สูงหากไม่มาจดแจ้งให้ถูกต้อง รวมทั้งมีค่าชี้ช่องการเป็น Nominee โดยให้ค่าชี้ช่องประมาณ 0.5% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินตามราคาตลาดเป็นต้น ทั้งนี้จะทำให้การสร้างฐานข้อมูลการซื้อขายโดยชาวต่างชาติเกิดขึ้นจริง และรัฐบาลจะสามารถบริหารนโยบายอสังหาริมทรัพย์ด้วยข้อมูลที่เป็นจริงดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

 ดูตลาดที่อยู่อาศัยไทยและกำลังซื้อต่างชาติถึงเวลาไทยปรับระบบภาษี

ปรับปรุงล่าสุด