【ตาราง บอล วัน นี้ ยู ฟ่า⏩【v52dd.com】⏪】all game slot v52dd.com'ทีดีอาร์ไอ' เอ็กซเรย์โครงการเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท

作者:ฮอตสปอต 来源:สำรวจ 浏览: 【 】 เวลาวางจำหน่าย:2023-01-27 15:54:54 评论数:
ประชาไท / บทความ ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ Submitted on Thu, 2013-04-25 17:02ทีดีอาร์ไอเอ็กซเรย์โครงการเงินกู้ล้านล้านบาท

ทีมสื่อสารสาธารณะ-ทีดีอาร์ไอทีดีอาร์ไอเอ็กซเรย์โครงการเงินกู้ล้านล้านบาท

 

 ทีดีอาร์ไอเอ็กซเรย์โครงการเงินกู้ล้านล้านบาท

ดร. สุเมธ องกิตติกุล นักวิชาการทีดีอาร์ไอ เปิดเผยรายละเอียดโครงการเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท โดยชี้ให้เห็นว่า รัฐบาลยังไม่ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการลงทุนรวมทั้งหมดว่ามีความเป็นไปได้และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่ ทั้งนี้ ดร.สุเมธได้ทำการวิเคราะห์ถึงกรณีการสร้างระบบรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดกับประเทศในภาพรวม โดยชี้ให้เห็นว่า โครงการรถไฟความเร็วสูงอาจไม่มีผู้ใช้บริการเพียงพอที่จะให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน นอกจากนี้ ผู้วิเคราะห์ได้ยกตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Projects) ในต่างประเทศว่า รัฐต้องสร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) โดยการสร้างความโปร่งใส และการตรวจสอบที่เป็นระบบโดยสาธารณะ รวมไปถึงการวัดผลหลังจากดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วทีดีอาร์ไอเอ็กซเรย์โครงการเงินกู้ล้านล้านบาท

ปรับปรุงล่าสุด