【เว็บ ส้ม 777⏩【v52dd.com】⏪】ฝาก 100 รับ 100 วอ เลท v52dd.comกวีประชาไท: ปรัมปรา (sweet capet inn)

作者:ข่าว 来源:ข่าว 浏览: 【 】 เวลาวางจำหน่าย:2023-01-27 15:06:51 评论数:
ประชาไท / บทความ ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ Submitted on Sat, 2013-04-27 09:20กวีประชาไทปรัมปรา

วฒนกวีประชาไทปรัมปรา

 กวีประชาไทปรัมปรา

 กวีประชาไทปรัมปรา

 กวีประชาไทปรัมปรา

กรุงเทพดุจเทพสร้าง                           ทุก(ข์)สถานกวีประชาไทปรัมปรา

ราษฎรหมอบคลาน                             เข่าเดี้ยงกวีประชาไทปรัมปรา

วิศวกรรมฐาน                                      เฒ่าแก่กวีประชาไทปรัมปรา

ซากปรักหักพังเกลี้ยง                         เกลื่อนพร้อมภยันตรายกวีประชาไทปรัมปรา

 กวีประชาไทปรัมปรา

งามสงบ งามเสงี่ยม ง้าม...               งาม อะฮือกวีประชาไทปรัมปรา

หะ! นี่เมืองหนังสือ-                          โลกหน้ากวีประชาไทปรัมปรา

ตักบาตรวัดไหน หรือ ?                      โยมพ่อกวีประชาไทปรัมปรา

ฤๅสยามพระรากล้อนอ้า                    อกเอื้ออาทรกวีประชาไทปรัมปรา

 กวีประชาไทปรัมปรา

สร่างโศกเซ็นเซ่อร์สิ้น                       สงสัยกวีประชาไทปรัมปรา

โอ  มหานครไสว-                              สว่างว้าวกวีประชาไทปรัมปรา

ฟ้าต่ำแผ่นดิน สมัย                              สมานเรท-  ติ้งโอยกวีประชาไทปรัมปรา

เหนือเมฆ จะเหนือเจ้า-                     พ่อเจ้าแม่หรือ ?กวีประชาไทปรัมปรา

 กวีประชาไทปรัมปรา

เจ้า ป่า อุบาทว์ ร้าย                              อุบาทว์ แรงกวีประชาไทปรัมปรา

ผีป่า (เทวดาแปลง)                              ปากป้องกวีประชาไทปรัมปรา

ช้างป่าหวาดระแวง                             สีตก !กวีประชาไทปรัมปรา

พระเดชพระคุณจ้อง                           จับช้างเชลยสยามกวีประชาไทปรัมปรา

 กวีประชาไทปรัมปรา

กรุง เทพ อวย เทพ อ้าง                     อินทร์-พรหมกวีประชาไทปรัมปรา

โลก จะชม มิชม                                  ช่างแหม้งกวีประชาไทปรัมปรา

บรรณาธิการ ระบม                             บริสุทธิ์กวีประชาไทปรัมปรา

บริษัทกฎหมายกดแกล้ง                     หากกล้าสะกิดสวรรค์ !กวีประชาไทปรัมปรา

วฒนกวีประชาไทปรัมปรา

ปรับปรุงล่าสุด

点击排行